Підготовка бакалаврів на базі ступеня вищої освіти «молодший бакалавр», спеціальність 081 Право

(ОКР «молодший спеціаліст», спеціальність Право)

 

Спеціальність, термін навчання Вступні випробування (min кількість балів), ваговий коефіцієнт

081 Право (конкурсний бал 120)
денна форма: 2 роки 10 місяців 

заочна форма: 2 роки 10 місяців

- ЗНО або НМТ 2022/2023;

- Учасники бойових дій можуть вступати по внутрішнім екзаменам (без ЗНО та НМТ).