Канцелярія є структурним підрозділом Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ, який забезпечує належний рівень діловодства всіх підрозділів та філії в цілому. До її складу входять – діловод та секретар-друкарка.

Основними завданнями канцелярії Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ є:

  • ознайомлення з документами, наказами, розпорядженнями Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України, Харківського національного університету внутрішніх справ, органів державної влади тощо;
  • контролювання своєчасного виконання документів і доручень;
  • формування листування та забезпечення підготовки наказів щодо організації та проведення навчання студентів та слухачів;
  • ведення обліку студентів та слухачів;
  • інша робота, пов’язана з організацію навчального процесу та веденням діловодства.