Студентсько-курсантське самоврядування є важливим фактором розвитку і модернізації суспільства, виявлення потенційних лідерів, вироблення у них навичок управлінської та організаторської роботи з колективом, формування майбутньої еліти нації.

Студентсько-курсантське самоврядування у Сумській філії Харківського національного університету внутрішніх справ представлене Студентсько-курсантським Парламентом, що своєю діяльністю сприяє удосконаленню освітнього процесу, підвищенню якості навчання, вихованню духовності та культури здобувачів вищої освіти.

Студентсько-курсантський Парламент у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про вищу освіту», постановами Верховної Ради України, указами Президента України, дорученнями та наказами Міністерства внутрішніх справ та Міністерства освіти і науки України, Статутом Харківського національного університету внутрішніх справ, Положенням про Сумську філію Харківського національного університету внутрішніх справ, Положенням про студентсько-курсантське самоврядування Філії.

У своїй роботі Студентсько-курсантський Парламент Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ тісно взаємодіє з адміністрацією, відділенням кадрового забезпечення філії, зі студентським активом та молодіжними громадськими формуваннями міста Суми.

Студентсько-курсантський Парламент Сумської філії, як виконавчий орган студентсько-курсантського самоврядування, формується з активних представників студентів та курсантів, які очолюють сектори за напрямками діяльності: навчально-науковий, організаційно-масовий, спортивно-оздоровчий, інформаційний та громадський. Кожен сектор має свою програму та план роботи.

Основними завданнями студентсько-курсантського Парламенту є:

  • забезпечення захисту прав та інтересів здобувачів вищої освіти шляхом налагодження постійного діалогу представників студентсько-курсантського самоврядування з науково-педагогічними працівниками та керівництвом Філії;
  • участь у забезпеченні навчальної, наукової, творчої діяльності здобувачів вищої освіти;
  • сприяння створенню різноманітних курсантських та студентських гуртків, товариств, об’єднань та координація їх діяльності;
  • популяризація здорового способу життя, безпечної поведінки, профілактика та запобігання вчиненню здобувачами вищої освіти правопорушень;
  • участь у проведенні виховної роботи з курсантами та студентами;
  • виховання патріотизму, сприяння формуванню у здобувачів вищої освіти загальнолюдських моральних та етичних норм;
  • сприяння організації дозвілля та відпочинку здобувачів вищої освіти;
  • проведення благодійної та волонтерської роботи.

Якщо ти впевнений в собі, і в своїх можливостях, цілеспрямований і комунікабельний, розумний і наполегливий, активний і відповідальний, а також відкритий до співробітництва, - приєднуйся до нашої команди.

Студентсько-курсантський Парламент Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ

СІРОШТАН Микола, курсант 3 курсу
голова студентсько-курсантського Парламенту

Аль Хататнех Мея, студентка 3 курсу
заступник голови, голова наукового сектору студентсько-курсантського Парламенту

ШЕВЦОВА Єлизавета, курсантка 3 курсу
заступник голови, голова волонтерського сектору студентсько-курсантського Парламенту

СОРОКОЛІТ Валерія, студентка 2 курсу
головний секретар студентсько-курсантського Парламенту

ТРОФІМЕНКО Євген, курсант 3 курсу
голова інформаційно-медійного сектору студентсько-курсантського Парламенту

ШАКА Марина, курсантка 3 курсу
голова культурно-масового сектору студентсько-курсантського Парламенту
БИКОВА Тетяна, студентка 3 курсу
голова культурно-масового сектору студентсько-курсантського Парламенту

КОЛОСНІКОВА Дарія, курсантка 2 курсу
секретар студентсько-курсантського Парламенту

НЕСТЕРКО Даніїл, курсант 2 курсу
голова спортивно-оздоровчого сектору студентсько-курсантського Парламенту