Бібліотека Сумської філії ХНУВС є освітнім, науковим, інформаційним та культурно-просвітницьким структурним підрозділом філії, забезпечує освітній процес, науково-педагогічну діяльність, науково-дослідну і виховну роботу філії книгами, періодичними виданнями та іншими носіями інформації.
Фонд бібліотеки становить 66000 примірників.

За рік книговидача складає більш ніж 100000 книг і журналів, кількість відвідувань за рік становить майже 35000, виконується більш ніж 1500 довідок і консультацій здобувачам вищої освіти, організується до 70 виставок, випускаються бібліографічні посібники.

Бібліотека комплектує фонд згідно з навчальними планами та науковими дослідженнями вузу, враховуючи різноманітні запити читачів, аналізуючи використання наукової літератури та забезпеченість здобувачів вищої освіти підручниками, передплачує фахові періодичні видання.

Бібліотека має у своєму розпорядженні значний фонд сучасної юридичної літератури (43000 прим.), а також літератури за різними напрямками, відповідно до потреб освітнього процесу. Дуже гарний фонд довідкової літератури (1935 прим.), яка постійно використовується користувачами.

Бібліотека забезпечує інформаційні запити читачів, використовуючи власні інформаційні ресурси, вдаючись до різноманітних форм і методів індивідуальної, групової і масової інформації: обслуговування в режимі “запит- відповідь”, індивідуальне інформування здобувачів вищої освіти, викладачів за темами їх наукових робіт, диференційоване обслуговування керівництва (ДОК), Дні кафедри, Дні інформації, Дні куратора.

Змінився підхід до організації такої масової роботи бібліотеки, як книжкові виставки. Оновлюється, як форма (виставка-ікебана, виставка-застереження, виставка-хроніка та інші) так і зміст виставки, пропагуються найбільш актуальніші події сьогодення і минулих часів. Тематичні книжкові виставки, розміщені в загальній читальній залі, створюються згідно з Календарем пам’ятних дат і тому постійно оновлюються, представляючи все нову й нову інформацію користувачам.

Сьогодні співробітники спрямовують свої зусилля на те, щоб зробити бібліотеку відкритим центром життя здобувачів вищої освіти, тобто максимально врахувати всю різноманітність сценаріїв перебування читача в бібліотеці, забезпечивши доступність інформації, комфорт перебування в бібліотечному просторі, корисність і наповненість діяльністю. Для нас важливим є створення таких умов для користувачів, які стали б продовженням їхнього щоденного життя з усіма його складовими: навчанням, відпочинком, розвагами. Спеціальна читальна зала бібліотеки активно використовується викладачами для проведення круглих столів, КВК, брейн-рингів тощо.

В бібліотеці діє зона відкритого доступу до Інтернет – Wi-Fi зона.

Здобувачі вищої освіти мають змогу користуватися великими масивами безкоштовної вторинної інформації, що містить Інтернет, мають доступ до нормативно-правової бази даних «Ліга-Закон».

Велика увага приділяється навчанню читачів з основ бібліотечно-інформаційної грамотності - одному з напрямків діяльності бібліотеки. Для читачів проводяться: екскурсії по бібліотеці, бесіди - індивідуальні та групові, надання консультацій, бібліотечно-бібліографічні заняття.

Пріоритетом стратегічних цілей бібліотеки є: подальше сприяння підготовці високоосвічених фахівців сучасного рівня через освітній процес та наукову діяльність за допомогою специфічних бібліотечно-інформаційних методів та засобів; впровадження сучасних інформаційних технологій в роботу бібліотеки; створення сучасного інформаційного центру в бібліотеці філії та вхід бібліотеки до світового інформаційного простору; накопичення та зберігання документного фонду; всебічне розкриття фонду бібліотеки через впровадження різноманітних культурно-масових заходів; піднесення позитивного іміджу бібліотеки, як центру спілкування і взаємодії відвідувачів.

Структурні підрозділи бібліотеки Сумської філії ХНУВС

Структурно бібліотека складається з 5-ти підрозділів:

  1. Навчальний абонемент. Відділ навчального абонементу – структурний підрозділ бібліотеки, який здійснює видачу документів в тимчасове користування.
  2. Загальна читальна зала. Читальна зала – структурний підрозділ бібліотеки, що здійснює оперативне бібліотечне та інформаційно-бібліографічне обслуговування користувачів.
  3. Зала періодичних видань. Основні функції читального залу періодичних видань – обслуговування викладачів, здобувачів вищої освіти, аспірантів, магістрантів співробітників філії.
  4. Спеціальна читальна зала створена для роботи з науково-педагогічним складом філії. До уваги відвідувачів представлені інформаційні видання бібліотеки (бюлетені нових надходжень, інформаційні вісники, рекомендовані списки літератури та ін.), реферативні журнали, бібліографічні посібники.
  5. Бібліотечний пункт Сумського центру первинної професійної підготовки "Академія поліції" (м. Суми) Сумської філії ХНУВС.

Години роботи бібліотеки

Понеділок - п'ятниця з 8.00 до 16.45
Субота вихідний день
Неділя вихідний деньКонтактна інформація

Адреса бібліотеки Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ:
40007, м. Суми, Сумська область, вул. Нижньо-Сироватська, 54 А

Адреса електронної пошти: [email protected]

Телефон: (0542)33-03-18