Забезпечення рівності у правах і можливостях – вінець демократії, платформа для досягнення найвищих результатів соціального розвитку суспільства! Саме тому підвищення рівня інформованості щодо шляхів подолання існуючих гендерних стереотипів, зміни шаблонних поглядів на розподіл соціальних ролей, мінімізації існуючого гендерного розриву – важливі інструменти досягнення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків!

Наша сила – в єдності та взаємоповазі, підтримці та вмінні доповнювати один одного, рухатися пліч о пліч на шляху до успіху та процвітання, будувати разом світле та мирне майбутнє нашої рідної України!

Згідно основних завдань резолюції Ради ООН 1325 «Жінки, мир, безпека», Плану заходів МВС України з реалізації гендерного політики та алгоритму дій Харківського національного університету внутрішніх справ, щодо інтеграції гендерного підходу в навчальний, науковий та виховний напрями діяльності в Сумській філії Харківського національного університету внутрішніх справ зроблені значні кроки за різними напрями діяльності.

Контактна інформація: 

В Харківському національному університеті внутрішніх справ:

Помічниця ректора з гендерних питань  

В університеті діють:

Центр гендерної культури

Кабінет гендерної освіти

Цукан Оксана Миколаївна

електронна пошта:

[email protected]

номер тел.: (057) 739-81-44

 

Уповноважений із гендерних питань в Сумській філії ХНУВС

Кудрявцев Валерій Олександрович

електронна пошта: 

[email protected]

номер тел.: (093) 228-58-89

Кандидатка соціологічних наук, доцентка кафедри соціально-економічних дисциплін.

Курси: «Соціологія», «Толерантність та недискримінація в поліцейській роботі»

Бобро Наталія 

Старша лейтенантка поліції, Голова Дебатного клубу та Школи ораторської майстерності ХНУВС, слухачка магістратури факультету №1

Расторгуєва Наталія 

Фахівчиня відділу міжнародних зв’язків, координаторка проєктів Наукового парку «Наука і безпека», членкиня Української Асоціації Представниць Правоохоронних Органів УАППО (UAWLE)

Сергієнко Надія