Правила поведінки здобувача вищої освіти в Сумській філії ХНУВС

Обов’язки та права здобувачів освіти

Здобувачі вищої освіти Сумської філії ХНУВС (далі – Філія) зобов'язані:
• відвідувати навчальні заняття і виконувати у встановлені терміни усі види завдань, які передбачені навчальним планом;
• систематично і глибоко оволодівати теоретичними знаннями та практичними навиками за обраною спеціальністю;
• при відсутності на заняттях із поважних причин не пізніше наступного дня повідомити про це за телефоном методиста відділу навчально-методичної роботи; 
• представляти директору Філії документи про причину пропуску занять не пізніше, ніж на наступний день після явки в заклад. У разі хвороби здобувачі вищої освіти представляють медичну довідку з поліклініки встановленої форми;
• на заняттях  бути уважними, не відволікатися та не відволікати інших здобувачів;
• дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я оточуючих людей під час освітнього процесу; знати і виконувати вимоги інструкцій із безпеки життєдіяльності в Філії;
• бережливо і акуратно відноситися до майна Філії; при завданні матеріальних збитків компенсувати їх відповідно обліковим матеріально-інвентаризаційним даним;
• дбайливо ставитися до використання та збереження особистих студентських документів (студентського квитка, залікової книжки); студентські документи є власністю університету і незаконне їх використання переслідується законом. У випадку втрати (викрадення) квитка необхідно звертатися до відділу навчально-методичної роботи;
• дотримуватися та виконувати Правила внутрішнього розпорядку в студентському гуртожитку (для студентів, які мешкають в гуртожитках або їх відвідують);
• підтримувати чистоту і порядок у приміщеннях, громадських місцях та на території Філії;
• мати акуратний та охайний вигляд, додержуватися особистої гігієни та побутової санітарії;
• дотримуватися вимог пропускного режиму, при вході до корпусу пред'являти студентській квіток черговим, інформувати їх про виявлення залишених речей і сторонніх предметів на території Філії;
• дотримуватися норм етики і моралі, поводитися з честю, не допускати грубощів, образ, не провокувати словами, діями та агресивною поведінкою інших здобувачів освіти та працівників щодо розв’язання конфліктних ситуацій.
• обов’язково дотримуватися вимог Закону України «Про запобігання корупції» та положень Антикорупційної прогами ХНУВС.
Студенти Філії мають право:
• приймати участь у студентсько-курсантському самоврядуванні; 
• на безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту;
• користуватися навчальною, науковою, культурною, спортивною, побутовою та оздоровчою базою Філії;
• брати участь у науково-дослідних роботах, конференціях, виставках, конкурсах, представляти свої роботи для публікацій;
• надавати пропозиції керівництву Філії щодо удосконалення освітнього процесу та організації дозвілля, побуту, оздоровлення;
• безкоштовно користуватися бібліотечним фондом;
• брати участь в об'єднаннях громадян (здійснення громадських прав, виконання громадських обов’язків дозволено тільки у вільний від навчання час); 
• на забезпечення гуртожитком згідно з  встановленим  порядком у Філії;
• на моральне заохочення за успіхи у навчанні, активну участь у науково-дослідній роботі та громадському житті Філії;
• на захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства;  
• добровільно, за власним бажанням, брати участь у громадських роботах по благоустрою та  забезпеченню життєдіяльності Фіілї.

Навчальний розпорядок

Навчальні заняття проводяться за розкладом згідно з навчальними планами, які затверджуються в установленому порядку.
 
Навчальний розклад складається на семестр та доводиться до відома студентів не пізніше ніж за 10 днів до початку кожного семестру.
 
У навчальному році для студентів установлюються канікули, тривалість яких передбачена навчальними планами.
 
Тривалість навчального заняття (пари) не повинна перевищувати 1 годину 20 хвилин. Між навчальними заняттями установлюється перерва.
 
Час початку і закінчення навчальних занять визначені розкладом.
 
Для проведення навчальних занять кожен курс поділяється на групи. Склад студентських груп формується відділом навчально-методичної роботи.
 
У кожній навчальній групі призначається староста групи.
 
У кожній навчальній групі старостою ведеться журнал установленої форми, який обов'язково подається викладачу, що проводить навчальне заняття.

Порядок у приміщеннях Філії

Керівництво Філії забезпечує охорону будівель та майна, належний їх санітарно-технічний та протипожежний стан, а також дотримання необхідного порядку.
 
Відповідальність за забезпечення чистоти, укомплектованість  справними меблями, підтримання нормативних показників температурного режиму, освітлення та ін. в корпусах несе завідувач господарством.
 
У навчальних, наукових, службових та побутових приміщеннях, а також у студентських гуртожитках повинен підтримуватися належний порядок.
 
У Філії категорично забороняється:
 
• систематично пропускати заняття без поважних причин;
• запізнюватися на заняття, порушувати тишу і використовувати мобільні телефони під час проведення навчальних занять;
• приносити, розповсюджувати, вживати  алкогольні, токсичні та наркотичні речовини; а також приходити до закладу і перебувати під дією цих  речовин;
• куріння в корпусах та на території Філії; куріння допускається тільки у спеціально відведених та обладнаних місцях;
• застосовувати піротехнічні засоби;
• грати в карти та інші азартні ігри;
• вживати нецензурну лексику та непристойні жести; вчиняти аморальні дії;
• розповсюджувати, рекламувати, пропагувати інформацію (продукцію) асоціального змісту;
• навмисно псувати та/або розкрадати майно Філії;
• здійснювати несанкціонований вхід (злом) в електронну інформаційну мережу;
• здійснювати підробку документів, що видаються Філією: залікових і екзаменаційних відомостей, направлень, довідок тощо; передавати їх іншим особам;

Заохочення за успіхи у навчанні

За хорошу успішність, активну участь у науково-дослідній роботі та громадському житті Філії, за узгодженням зі  студентсько-курсантським самоврядуванням, до здобувачів освіти застосовуються такі заохочення:
• оголошення подяки;
• нагородження Грамотою;
• занесення на Дошку пошани.

Заохочення за успіхи у навчанні

За порушення цих Правил та навчальної дисципліни до студентів застосовуються такі заходи дисциплінарного впливу:
• догана;
• відрахування.