Завідувач кафедри соціально-економічних дисциплін, кандидат економічних наук, доцент
Лук’янихіна Олена Анатоліївна

Кафедра соціально-економічних дисциплін Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ була створена у 2006 році. До складу кафедри входять висококваліфіковані спеціалісти, серед яких кандидати наук, доценти. Кафедра проводить різнобічну навчально-методичну та наукову діяльність.

Стратегія (напрями реалізації місії)

Кафедра – команда спеціалістів високої кваліфікації, яка навчає студентів вільно орієнтуватися в складному світі соціально-економічних проблем та задач шляхом:

 • розробки методичного забезпечення навчального процесу, яке відповідає сучасним вимогам до підготовки спеціалістів високого рівня;
 • організації круглих столів та дискусій з актуальних питань розвитку економіки;
 • активного співробітництва з іншими навчальними закладами;
 • організації зустрічей студентів з практичними працівниками;
 • активної участі у роботі всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференцій;
 • керівництва науковими дослідженнями студентів та науковим гуртком;
 • участі в організації студентських наукових конференцій;
 • проведення виховної та організаційної роботи зі студентами кураторських груп.

Завданням кафедри є організація та здійснення на високопрофесійному науково-методичному рівні навчально-виховного процесу з теоретичних та прикладних економічних, економіко-правових, а також інформаційних дисциплін з урахуванням вимог Болонського процесу.

Пріоритетними напрямами розвитку кафедри є:

 • підвищення якісного рівня науково-педагогічного складу кафедри через постійне самовдосконалення та самоосвіту;
 • використання результатів наукових досліджень як підґрунтя науково-методичного забезпечення підготовки фахівців;
 • робота з модернізації навчального процесу шляхом подальшого впровадження новітніх технологій навчання та форм організації навчального процесу, їх забезпечення відповідними науково-методичними та дидактичними матеріалами;
 • забезпечення динамічності індивідуальної траєкторії науково-педагогічної діяльності викладачів згідно зі змінами у навчально-інформаційному середовищі вищої школи та в рамках програми розвитку Університету.

Перелік навчальних дисциплін, які викладаються кафедрою соціально-економічних дисциплін Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ у 2023/2024 навчальному році:

 • Аудит
 • Безпека життєдіяльності
 • Безпека життєдіяльності та охорона праці
 • Біржова діяльність
 • Бухгалтерський облік
 • Введення до маркетингу
 • Державний фінансовий контроль
 • Інформаційне забезпечення професійної діяльності
 • Інформаційні технології в професійній діяльності
 • Інформаційні та комунікаційні технології
 • Менеджмент
 • Методологія наукової діяльності
 • Мікроекономіка
 • Національна економіка
 • Основи економічної безпеки
 • Основи економічної теорії
 • Основи інвестиційної діяльності
 • Основи охорони праці
 • Охорона праці в галузі та цивільний захист
 • Особиста безпека поліцейського
 • Правова статистика
 • Страхування
 • Судова бухгалтерія
 • Фінанси

Склад кафедри

Лук’янихіна Олена Анатоліївна

Вчений ступінь, звання: кандидат економічних наук, доцент.

Посада: завідувач кафедри соціально-економічних дисциплін.

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

 

Виганяйло Світлана Миколаївна

Вчений ступінь, звання: кандидат економічних наук, доцент

Посада: доцент кафедри соціально-економічних дисциплін.

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

Парфентій Людмила Анатоліївна

Вчений ступінь, звання: кандидат економічних наук.

Посада: доцент кафедри соціально-економічних дисциплін.

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

 

Петровська Світлана Анатоліївна

Вчений ступінь, звання: кандидат економічних наук.

Посада: доцент кафедри соціально-економічних дисциплін.

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

 

Дементов Володимир Олександрович

Вчений ступінь, звання: кандидат наук з державного управління, доцент.

Посада: доцент кафедри соціально-економічних дисциплін.

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

Контактна інформація:

Поштова адреса: 40007, м. Суми, вул. Миру, 24
телефон/факс (0542) 33-03-18

Електронна пошта: [email protected]

Місце знаходження кафедри:
бібліотечний корпус, вул. Н-Сироватська, 54/А

Кабінети:
101 – кабінет завідувача кафедри;
116 – викладацька.

Телефони кафедри:
(227) – завідувач кафедри;
(219) – викладацька.