завідувач кафедри гуманітарних дисциплін, кандидат філологічних наук, доцент

Василенко Валентина Анатоліївна

Кафедра гуманітарних дисциплін Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ була створена у 2006 році. До складу кафедри входять висококваліфіковані спеціалісти. Це шість кандидатів наук, п’ять доцентів, один старший науковий співробітник, один викладач, який активно працює над написанням дисертації на здобуття ступеня кандидата наук. Кафедра проводить різнобічну наукову діяльність.

Наші цінності:

пріоритет гуманістичних цінностей, спрямованість здобувачів вищої освіти на створення передумов успіху і кар’єрного зростання.


Бачення (напрями реалізації місії):

 • Кафедра – центр навчальної і науково-методичної діяльності, спрямованої на удосконалення правової освіти відповідно до вимог, які змінюються, та учасників ринку юридичних послуг.
 • Кафедра – активний учасник процесу виховання соціально і професійно відповідальної, орієнтованої на цінності громадянського суспільства особистості у вищій школі.
 • Кафедра – команда фахівців високої кваліфікації, яка реалізує фундаментальні та прикладні гуманітарні дослідження у галузі вищої освіти на потребу суспільства.

Політика:

 • Забезпечення гнучкості програм для організації індивідуального освітнього маршруту з урахуванням динаміки розвитку освіти.
 • Створення умов для мобільності викладача в отриманні і наданні освітніх послуг.
 • Створення умов для діяльності студентських товариств в розробці ними соціально значущих проєктів.
 • Організація дослідницької діяльності тих, хто навчається з основних і додаткових програм для вирішення актуальних завдань регіону.
 • Створення умов, які б стимулювали потрібні суспільству наукові дослідження в системі вищої освіти.

Стратегічна мета:

 • Розробка і впровадження комплексу інноваційних освітніх технологій в системі вищої освіти з різних напрямків.
 • Організація виховного процесу, спрямованого на розвиток ключових компетенцій студентів через розробку і реалізацію суспільно значущих проєктів у позанавчальній діяльності.

Наукові дослідження:

Викладачі керують науковими дослідженнями здобувачів вищої освіти, які входять до наукового гуртка «VERITAS», беруть активну участь у науково-практичних конференціях, засіданнях круглих столів тощо. Кафедра проводить наукову роботу в рамках загальнокафедральної теми «Теоретико-методологічні засади викладання циклу гуманітарних дисциплін у юридичному закладі вищої освіти».

Навчально-методична робота кафедри:

Кафедра повністю забезпечує освітній процес програмами, методичними рекомендаціями, навчальними посібниками.

Перелік навчальних дисциплін, які викладаються кафедрою гуманітарних дисциплін Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ у 2022/2023 навчальному році:

 • Домедична підготовка
 • Іноземна мова
 • Іноземна мова за професійним спрямуванням
 • Іноземна мова професійного спрямування
 • Історія та культура України
 • Конфліктологія
 • Культура юридичного мовлення
 • Логіка
 • Політологія
 • Професійно-психологічна підготовка поліцейського
 • Психологія управління та комунікативна компетентність працівників поліції
 • Соціологія
 • Стресостійкість
 • Толерантність та недискримінація в роботі поліцейського
 • Українська мова професійного спрямування
 • Фізичне виховання
 • Філософія
 • Юридична психологія
 • Юридичне документознавство
 • Вступ до правових досліджень

Склад кафедри

Василенко Валентина Анатоліївна

Вчений ступінь, звання: кандидат філологічних наук, доцент.

Посада: завідувач кафедри гуманітарних дисциплін. 

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

 

Демиденко Надія Михайлівна

Вчений ступінь, звання: кандидат історичних наук, старший науковий співробітник.

Посада: професор кафедри гуманітарних дисциплін.

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

 

Геращенко Тетяна Григорівна

Вчений ступінь, звання: кандидат філософських наук, доцент.

Посада: доцент кафедри гуманітарних дисциплін.

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

Білоус Тетяна Львівна

Вчений ступінь, звання: кандидат педагогічних наук, доцент.

Посада: доцент кафедри гуманітарних дисциплін.

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

 

Самойлова Юлія Ігорівна

Вчений ступінь, звання: кандидат педагогічних наук, доцент.

Посада: доцент кафедри гуманітарних дисциплін.

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

 

Решитько Анна Дмитрівна

Посада: викладач кафедри гуманітарних дисциплін.

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

 

Довгополова Ганна Геннадіївна

Вчений ступінь, звання: кандидат педагогічних наук, доцент.

Посада: доцент кафедри гуманітарних дисциплін

Контактна інформація:

Поштова адреса: 40007, м. Суми, вул. Миру, 24

телефон/факс (0542) 33-03-18

Електронна пошта: sumy-k-gum@univd.edu.ua

Місце знаходження кафедри:
м. Суми, вул. Н-Сироватська, 54/А

Кабінети:
203 – кабінет завідувача кафедри;
111 – "Світлиця";
114 – викладацька;
108 – кабінет секретаря вченої ради СФ ХНУВС.

Телефони кафедри:
(112) – завідувач кафедри;
(226) – викладацька.