Керівник Центру академічного письма
Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ
професор кафедри гуманітарних дисциплін Сумської філії ХНУВС,
кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
Демиденко Надія Михайлівна

Мета діяльності Центру академічного письма:

• формування у здобувачів академічної культури та оволодіння навичками наукового мовлення і письма, отримання вмінь для написання наукових робіт і презентацій результатів досліджень;
• вивчення методики проведення наукових досліджень із дотриманням принципів академічної доброчесності, забезпечення системою знань та навичок щодо написання наукових досліджень із дотриманням правил цитування.

Основні завдання Центру академічного письма:

• ознайомлення здобувачів вищої освіти із алгоритмом самостійного пошуку першоджерел та їх опрацювання для написання наукових досліджень;
• набуття навичок користування електронними каталогами провідних наукових бібліотек України, до яких прикріплені оцифровані повтотекстові документи;
• ознайомлення з діяльністю «віртуальної довідкової служби» наукових бібліотек для замовлення списків літератури в режимі онлайн, дистанційному замовленні оцифрованих документів (книг, статей тощо);
• опанування бібліографічного опису документів різних типів згідно з ДСТУ 8302:2015;
• формування навичок успішної апробації власних наукових досліджень (рефератів, курсових робіт, тез, статей).

У межах діяльності Центру академічного письма для здобувачів вищої освіти проводяться науково-практичні семінари, тренінги, практичні заняття тощо на базі бібліотеки Сумської філії ХНУВС, Державного архіву Сумської області, Сумської обласної наукової бібліотеки, Сумської центральної міської бібліотеки ім. Т. Шевченка.

Діяльність Центру проводиться у тісній співпраці з кураторами академічних груп, керівниками наукових гуртків Сумської філії ХНУВС.
Центр академічного письма діє у Сумській філії Харківського національного університету внутрішніх справ на громадських засадах.