Основні результати онлайн опитування викладачів викладачок і курсантів курсанток

Топ-лайн за результатами якісного дослідження

Висновки гендерного аудиту

Головне завдання університету – надання освітніх послуг, тобто підготовка курсантів (слухачів, студентів) для задоволення потреб Міністерства внутрішніх справ України, зокрема подальшої служби на посадах начальницького складу Національної поліції. Фахова підготовка поліцейських спрямована на дотримання принципів рівноправності, недискримінації та взаємодії між здобувачами вищої освіти. Приділення уваги гендерним питанням допоможе ХНУВС підвищити чутливість майбутніх поліцейських до таких проблем під час виконання службових обов’язків, що, в свою чергу, дозволить особовому складу Національної поліції України відповідати найвищим стандартам професійної звітності. Це також допоможе виконати зобов’язання щодо імплементації резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека», Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок в секторі безпеки та оборони України, Партнерства Біарріц.

Це можливо за умови виконання комплексу завдань: формування гендерної культури в університетському середовищі, дотримання засад гендерної рівності в наукових дослідженнях, недопущення гендерній дискримінації в будь-якій формі при розробці та реалізації освітніх програм. Для визначення шляхів подальшого становлення гендерної культури в ХНУВС проведено гендерний аудит.