Виховна робота у Сумській філії ХНУВС є невід'ємною складовою освітнього процесу, і важливим аспектом підготовки всебічно розвинених особистостей, які здатні не лише професійно реалізуватися, але й бути активними та відповідальними громадянами нашої країни.

Виховну роботу забезпечує провідний фахівець відділення кадрового забезпечення Ганна МІТІТЄЛ.

Мітітєл Ганна Іванівна
Провідний фахівець 

Виховна робота зі здобувачами здійснюється відповідно до Конституції України, Указу Президента України «Про Стратегію національно-патріотичного виховання», нормативно-правових документів МВС України, МОН України та Положення про порядок організації та проведення виховної роботи з перемінним складом у Харківському національному університеті внутрішніх справ.

Виховна робота включає: соціально-гуманітарну, культурно-масову, позанавчальну та шефську роботу, виховання здорового способу життя, національно-патріотичне та військово - патріотичне виховання, робота з пільговими категоріями.

Виховна робота як цілеспрямований процес формування особистості здійснюється за допомогою різних методів та форм виховання: зустрічі з керівництвом, видатними творчими людьми, зустрічі з представниками Національної поліції, військовослужбовцями та учасниками бойових дій; кураторські години; конкурси, фестивалі; урочисті заходи та концерти; тематичні вечори, бесіди, лекції тощо.

Ключову роль у виховній роботі відіграють викладачі та куратори. Вони не лише передають знання, але є наставниками, які допомагають здобувачам вищої освіти формувати особисті та професійні цінності, і є прикладом для наслідування, демонструючи високий рівень професіоналізму та етичної поведінки.