Навчання за кошти фізичних та юридичних осіб
(денна або заочна форма навчання)

Підготовка бакалаврів на базі повної загальної середньої освіти

 

Спеціальність, термін навчання Вступні випробування (min кількість балів), ваговий коефіцієнт

081 Право (конкурсний бал 140)
денна форма: 3 роки 10 місяців 

заочна форма: 3 роки 10 місяців 

- НМТ або сертифікати ЗНО за 2019-2021 рр.;

- Учасники бойових дій можуть вступати по внутрішнім екзаменам (без ЗНО та НМТ).

262 Правоохоронна діяльність (конкурсний бал 100)
денна форма: 2 роки 10 місяців 

заочна форма: 3 роки 6 місяців 

- Мотиваційний лист.