Дотримання принципу академічної доброчесності є одним із найважливіших принципів виконання наукових студентських робіт. Серед причин плагіату здобувачі вищої освіти зазначають відсутність навичок роботи з першоджерелами, невміння оформлення посилань на джерела інформації у разі використання цитат, ідей, тверджень тощо.

Саме ці питання обговорювались у рамках теми «Методика виконання наукових досліджень. Дотримання принципів академічної доброчесності» на бінарному занятті з дисципліни «Вступ до правових досліджень», організованому професором кафедри гуманітарних дисциплін Сумської філії ХНУВС Надією Демиденко для студентів 1-го курсу спеціальності Право за участю завідувачки відділом краєзнавчої літератури та бібліографії Сумської обласної наукової бібліотеки Тетяни Голуб. Студенти були ознайомлені з алгоритмом ведення пошуку літератури, також мали можливість ознайомитися з широким переліком періодичних видань юридичної тематики, які є у фонді Сумської обласної наукової бібліотеки.