Етичний кодекс Сумської філії ХНУВС

Статут ассоціації випускників ХНУВС

Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників Харківського національного університету внутрішніх справ та укладання з ним трудових договорів (контрактів)

Положення про організацію видавничої справи у ХНУВС

Положення про преміювання поліцейських, які проходять службу в Харківському національному університеті внутрішніх справ

Політика попередження і боротьби з переслідуванням, сексуальними домаганнями, дискримінацією та зловживання владою в Харківському національному університеті внутрішніх справ

Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників ХНУВС

Положення про школу педагогічної майстерності науково-педагогічних та педагогічних працівників ХНУВС

Положення про преміювання працівників Харківського національного університету внутрішніх справ