Науковий гурток «Кримінального права, процесу та криміналістики»

Дата створення гуртка: вересень 2007.

Мета та завдання гуртка: поглиблене вивчення кримінального права, кримінального процесу, кримінально-виконавчого права, кримінології та криміналістики, формування у студентів первинних систематизованих навичок науково-дослідної роботи та вмінь застосовувати у практичній діяльності досягнення юридичної науки і науково-технічного прогресу, участь в організації та проведенні наукових заходів (конференцій, круглих столів), підготовка наукових доповідей, участь у конкурсах.

Науковий керівник гуртка: Колесник Марина Олександрівна, старший викладач кафедри юридичних дисциплін Сумської філії ХНУВС.

Староста гуртка: Панасенко Вікторія Вікторівна, студентка 4 курсу, групи СФдср-17-1.

Основні напрями роботи гуртка: проблемні питання науки кримінально права, кримінального процесу, кримінально-виконавчого права, кримінології та криміналістики. Прогалини кримінального та кримінального процесуального законодавства.

Секції гуртка:

  1. Секція «Сучасні проблеми кримінального процесу», керівник: Бакаєва О.О. – викладач кафедри юридичних дисциплін Сумської філії ХНУВС.
  2. Секція «Актуальні проблеми криміналістики», керівник: Кисельов В.М. – старший викладач кафедри юридичних дисциплін Сумської філії ХНУВС.

Основні форми висвітлення результатів наукового пошуку гуртківців:

  • підготовка наукових доповідей, повідомлень і рефератів з актуальних питань науки кримінально права, кримінального процесу, кримінально-виконавчого права, кримінології та криміналістики, виступи з ними на тематичних засіданнях гуртка, правових дебатах, наукових семінарах, конференціях, круглих столах, у заходах, які щорічно організовуються кафедрою юридичних дисциплін, Сумською філією, Харківським національним університетом внутрішніх справ в рамках проведення тижнів права, науки тощо;
  • підготовка тез доповідей та статей до публікацій;
  • участь у конкурсах на кращі наукові студентські роботи, виконані на кафедрі юридичних дисциплін;
  • виконання завдань дослідницького характеру;
  • участь у виконанні планових НДР кафедри юридичних дисциплін.

Порядок вступу до гуртка: Підставою для зарахування здобувача вищої освіти в гурток є заява на ім’я завідувача кафедри юридичних дисциплін. Заява розглядається на засіданні наукового гуртка та затверджується на засіданні кафедри юридичних дисциплін.

План роботи наукового гуртка

Список членів наукового гуртка