Науковий гурток «Державно-правових дисциплін»

Дата створення гуртка: вересень 2007 року.

Мета та завдання гуртка: ґрунтовне вивчення основних закономірностей теорії права, теорії держави, конституційного, міжнародного права; формування наукового юридичного світогляду студентів; прослідковувати зв’язок з іншими галузями права; участь в організації і проведенні наукових заходів (конференції, круглі столи); підготовка наукових доповідей, участь у конкурсах.

Науковий керівник гуртка: Гончаренко Леся Леонідівна, викладач кафедри юридичних дисциплін, кандидат історичних наук, доцент

Староста гуртка: Фролова Інна Андріївна, курсант 1 курсу, групи СФ-101

Основні напрями роботи гуртка: історія держави та права України, теорія права, теорія держави, конституційне та міжнародне право.

Основні форми висвітлення результатів наукового пошуку гуртківців:

  • підготовка наукових доповідей, повідомлень і рефератів з актуальних питань правового регулювання суспільних відносин, виступи з ними на засіданнях гуртка, наукових семінарах, конференціях, круглих столах, у заходах, які щорічно організовуються кафедрою юридичних дисциплін, Сумською філією, Харківським національним університетом внутрішніх справ в рамках проведення тижнів права, науки, соціальних проектів тощо;
  • підготовка статей до публікацій;
  • участь у конкурсах на кращі наукові роботи, виконані на кафедрі юридичних дисциплін;
  • виконання завдань дослідницького характеру;
  • участь у виконанні планових НДР кафедри юридичних дисциплін.

Порядок вступу до гуртка: Підставою для зарахування здобувача вищої освіти в гурток є заява на ім’я завідувача кафедри юридичних дисциплін. Заява розглядається на засіданні наукового гуртка та затверджується на засіданні кафедри юридичних дисциплін.

План роботи наукового гуртка

Список членів наукового гуртка