Науковий гурток
«Актуальні проблеми розвитку національної економіки в умовах глобалізації»

Дата створення гуртка: вересень 2007 року.

Мета та завдання гуртка: активізація наукової діяльності здобувачів вищої освіти в галузі економічних дисциплін, дослідження актуальних економічних проблем в умовах глобалізації, сприяння формуванню всебічно розвинутої особистості майбутнього фахівця, виховання соціального та економічного мислення у студентів та курсантів, підготовка до участі у наукових конференціях, семінарах, круглих столах.

Науковий керівник гуртка: Світлана ПЕТРОВСЬКА, доцент кафедри соціально-економічних дисциплін, кандидат економічних наук.

Староста гуртка: Аль Хататнех Месун Моаед Мохаммед Дж., студентка 3 курсу, групи СФдср-20-1.

Секції гуртка: Секція «Проблемні аспекти забезпечення економічної безпеки держави», керівник: Людмила ПАРФЕНТІЙ – доцент кафедри соціально-економічних дисциплін, кандидат економічних наук.

Основні напрями роботи гуртка: економічна та податкова безпека, страхова, соціальна та гендерна політика, інформаційна безпека та інформаційні технології, захист інформації в сучасних умовах, безпека життєдіяльності та охорона праці.

Основні форми висвітлення результатів наукового пошуку гуртківців:

  • підготовка наукових доповідей, повідомлень і рефератів з актуальних соціально-економічних питань, виступи з ними на засіданнях гуртка, наукових семінарах, конференціях, круглих столах, у заходах, які щорічно організовуються кафедрою соціально-економічних дисциплін, Сумською філією, Харківським національним університетом внутрішніх справ в рамках проведення тижнів права, науки тощо;
  • підготовка статей до публікації;
  • участь у конкурсах на кращі наукові роботи, виконані на кафедрі соціально-економічних дисциплін;
  • виконання завдань дослідницького характеру.

Порядок вступу до гуртка: Підставою для зарахування здобувача вищої освіти в гурток є заява на ім’я завідувача кафедри соціально-економічних дисциплін. Заява розглядається на засіданні наукового гуртка та затверджується на засіданні кафедри соціально-економічних дисциплін.

Електронна пошта для надання інформації: [email protected]

План роботи наукового гуртка

Список членів наукового гуртка