Студентсько-курсантський науковий гурток «Veritas»

Дата створення гуртка: вересень 2006 рік.

Мета та завдання гуртка: поглиблене вивчення філософії, історії та культури України, української мови професійного спрямування, юридичної психології, формування наукового світогляду здобувачів вищої освіти, участь в організації і проведенні наукових заходів міжнародного, всеукраїнського та регіонального рівнів (конференції, круглі столи, вебінари тощо), підготовка наукових доповідей, участь у наукових конкурсах, олімпіадах, грантах.

Основні напрями роботи гуртка: філософія і соціологія освіти та права, філософія сталого розвитку, історія та культура України, українська мова професійного спрямування, юридична психологія.

Науковий керівник гуртка: Пономаренко Тетяна Олександрівна, доцент кафедри гуманітарних дисциплін, кандидат філософських наук.

Староста гуртка: Рудь Вікторія Олександрівна, здобувач вищої освіти 2 курсу спеціальності 081 Право (право), група СФдср-22-1.

Основні форми висвітлення результатів наукових досліджень гуртківців:

  • участь здобувачів вищої освіти у міжнародних та всеукраїнських наукових конкурсах з гуманітарних та суспільних дисциплін;
  • участь у роботі міжнародних та всеукраїнських науково-практичних заходах із підготовкою тез доповіді;
  • підготовка публікацій для друку у наукових міжнародних та вітчизняних журналах;
  • підготовка наукових доповідей з актуальної проблематики для обговорення на засіданнях гуртка;
  • участь в організації та проведенні науково-практичних заходів: семінарів, круглих столів, вебінарів, конференцій тощо;
  • участь у роботі щорічної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти Сумської філії ХНУВС «Актуальні питання сучасної науки і права» із підготовкою тез доповіді.

Порядок вступу до гуртка: Підставою для зарахування здобувача вищої освіти до гуртка є заява на ім’я завідувача кафедри гуманітарних дисциплін. Заява розглядається на засіданні наукового гуртка та затверджується на засіданні кафедри гуманітарних дисциплін.

У своїй діяльності студентсько-курсантський науковий гурток «Veritas» керується принципами рівноправності, свободи самоврядування, відкритості та прозорості, академічної доброчесності, органічного зв’язку науково-дослідної роботи з освітнім процесом.

План роботи наукового гуртка

Список членів наукового гуртка