Завідувачка кафедри соціально-економічних дисциплін Сумської філії ХНУВС Олена Лук’янихіна і доцент кафедри Людмила Парфентій провели спільну кураторську бесіду на тему «Ознайомлення здобувачів вищої освіти з основними вимогами Положення про академічну доброчесність в Харківському національному університеті внутрішніх справ» зі студентами-першокурсниками груп СФдср-23-1 та СФдср-23-2 спеціальності «Право.

Студентів було ознайомлено з основними нормативними документами, які регламентують питання дотримання академічної доброчесності, загалом, в Харківському національному університеті внутрішніх справ і в Сумській філії, зокрема.

Куратори груп докладно зупинились на понятті академічної доброчесності; основних видах порушень академічної доброчесності як здобувачами, так і науково-педагогічними працівниками; відповідальності за порушення принципів академічної доброчесності здобувачами вищої освіти; процедурі встановлення і доведення фактів порушення принципів академічної доброчесності.

Крім того, першокурсникам розповіли про процедуру перевірки наукових робіт на плагіат за допомогою програми Unicheck.

Наприкінці бесіди студентам нагадали про зміст підписаної ними декларації про дотримання академічної доброчесності і необхідність виконання з боку здобувачів освіти зазначених в ній зобов’язань.

Викладачі наголосили на тому, що потрібно дотримуватись принципів академічної доброчесності і формувати нульову толерантність до фактів її порушень в освітньому середовищі.