Використання ресурсів Інтернет є невід’ємною частиною інноваційних засобів навчання в освіті, оскільки дозволяє урізноманітнити і осучаснити навчання, впровадити інформаційні технології в освітній процес.

Завідувач кафедри соціально-економічних дисциплін кандидат економічних наук, доцент Олена Лук’янихіна пройшла підвищення кваліфікації за видом «вебінар» дистанційно на тему «Створення та проведення освітніх квестів за допомогою сервісу «Мій квест» (тривалість 2години/ 0,06 кредиту EKTC), Центр нової освіти.

Отримано сертифікат, котрий засвідчує, що вдосконалено інноваційну та інформаційно-цифрову компетентності за напрямом «інформаційні технології».

З вебінару було отримано знання і розуміння алгоритму створення вебквестів на платформі «Мій квест» і можливості його використання в освітньому процесі і поза ним.

Отримані знання і навички підвищують загальний рівень викладання дисциплін у частині використання інформаційних та вебтехнологій, а також сприяють забезпеченню якості освітнього процесу і формуванню зацікавленості здобувачів вищої освіти у набутті знань у форматі інтерактиву.