Доцент кафедри соціально-економічних дисциплін Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат наук з державного управління Володимир Дементов протягом квітня успішно підвищив кваліфікацію – опанував онлайн-курси Міжнародної федерації товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця (IFRC) та отримав відповідні електронні сертифікати:

1) «Перша допомога дорослим» («First Aid for Adults») – курс, для самостійного навчання і ознайомлення з ключовими концепціями і методами першої допомоги, необхідними для вирішення надзвичайних ситуацій у дорослих, таких як задуха, інсульти, опіки, рани та зупинка серця; захисні заходи та ключові адаптації, необхідні для надання першої допомоги в у контексті спалаху інфекційного захворювання, такого як COVID-19);

2) «Жити за Кодексом поведінки» » («Live the Code», код IFRC) – курс про кодекс поведінки IFRC (обіцянка не заподіяти шкоди спільнотам, які обслуговуються IFRC, волонтерам і персоналу, що разом з Фундаментальними принципами IFRC допомагає працювати безпечно та ефективно в усьому світі. В рамках курсу було вивчено передісторію Кодексу, його Ключові принципи, досліджено реальні сценарії та кейсові дослідження, що допомогли зрозуміти, як застосовувати Код у різних ситуаціях).

Отримані знання допоможуть у викладанні дисциплін, а навички першої допомоги – під час війни і у надзвичайних ситуаціях.