Задля підвищення практичної підготовки здобувачів вищої освіти, зокрема для вирішення складних реальних ситуацій та комплексного бачення розв’язання поставлених завдань у професійній діяльності правоохоронця завідувачем кафедри гуманітарних дисциплін Сумської філії ХНУВС Валентиною ВАСИЛЕНКО спільно із начальником Куп’янського районного сектору № 1 філії Державної установи «Центр пробації» в Харківській області майором внутрішньої служби Олександром ЛИСЯКОМ та заступником начальника сектора дільничної інспекції поліції Комінтернівського РВ ХМУ Національної поліції України в Харківській області майором поліції Віктором ЗОЛОТУХІНИМ було проведено лінгвоюридичну квест-гру на бінарному занятті з навчальної дисципліни Юридичне документознавство для здобувачів вищої освіти спеціальності 262 Правоохоронна діяльність (поліцейські).

Офіцери звернути увагу курсантів на класифікацію кримінальних процесуальних документів за різними підставами й ознаками, типові структурні частини, техніки складання кримінальних процесуальних документів, процесуальні документи на стадії порушення кримінальної справи, досудового слідства й дізнання, процесуальні документи, що відображають закінчення й поновлення розгляду справ. Як зазначили фахівці-практики, отримання практичних навичок складання процесуальних документів у кримінальному провадженні є важливою складовою у підготовці висококваліфікованих фахівців для роботи у правоохоронних органах та суді.

У ході заняття майбутні представники правопорядку, застосувавши елементи квест-гри при злагодженій роботі у команді, зуміли реалізувати самостійно набуті нові знання і навички під час виконання практичних завдань щодо принципів та правил оформлення кримінальних процесуальних документів.

Під час заняття здобувачі отримали вичерпні відповіді на свої запитання.