В умовах сучасної освіти зростає роль мережевої комунікації. Бути відкритим і мобільним у спілкуванні, вільно володіти наповненням онлайн-мереж – диктується реаліями сьогодення.

21-22 березня 2023 року в онлайн-режимі здобувачі вищої освіти 1 і 2 курсів спеціальностей 262 Правоохоронна діяльність та 081 Право під модераторством завідувача кафедри гуманітарних дисциплін Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ Валентини ВАСИЛЕНКО взяли участь у Всеукраїнському освітньому марафоні з теми "Сучасна українська: ефективна комунікація".

Організаторами семінару виступили Міністерство освіти і науки України, Державна наукова установа "Інститут модернізації змісту освіти", Громадська організація "Ukraine Active".

До участі були запрошені представники органів управління освітою, закладів післядипломної педагогічної освіти, інклюзивно-ресурсних центрів, керівників професійної, фахової передвищої освіти, викладачів закладів вищої освіти, науковців, аспірантів, усіх зацікавлених осіб.

У ході дистанційного навчання "марафонці" набули практичного досвіду з тем: "Роль лідерства у популяризації української мови", "Специфіка професійного мовлення педагога", "Соціальні мережі як контент для удосконалення мовно-літературної компетентності", "Практико-орієнтовані завдання з української мови", під час яких було закцентовано увагу на специфіці професійної лексики та ціннісних орієнтацій, спілкуванні у соцмережах, усвідомленні ролі ефективної комунікації та лідерства під час викладанні предметів/дисциплін.

У межах проведеного марафону учасники мали можливість отримати сертифікати з підвищення кваліфікації на 3 години/0,1 ЄКТС, 6 годин/0,2 ЄКТС, 15 годин/0,5 ЄКТС.