На кафедрі юридичних дисциплін Сумської філії ХНУВС відбулося чергове засідання наукового гуртка «Державно-правових дисциплін» за темою «Підготовка студентами тез наукової доповіді» під керівництвом професора кафедри Олексія Шуміла.

На засідання гуртка була запрошена професорка кафедри гуманітарних дисциплін Сумської філії ХНУВС Надія Демиденко. Вона провела бесіду зі студентами на тему «Як писати тези наукової доповіді?». Членам гуртка було надано дієві рекомендації щодо вибору теми дослідження, назви та обов’язковості наукової новизни в ньому. Щодо структури тез, детально проаналізували вступ, основну частину та висновок. Особливо було наголошено на правилах оформлення наукової роботи та посиланнях використаних джерел.

Професорка Надія Демиденко також запропонувала свою авторську розробку щодо оформлення презентації для апробації наукового дослідження (виступу на семінар, круглому столі, конференції тощо). Нею також, для прикладу та обговорення, було представлено зразки раніше опублікованих тез студентів.

Під час обговорення доповідей було порушено питання про обов’язковість написання тез, необхідності перекладу цитат, а також окреслено нові підходи щодо оформлення літератури, особливо електронних видань.

Незважаючи на перерву, що була викликана повітряною тривогою, засідання наукового гуртка поновилося і у повному обсязі було розглянуто всі питання, запропоновані для обговорення.