ПОРЯДОК ВІДБОРУ КАНДИДАТІВ

ЕТАПИ ВСТУПУ НА НАВЧАННЯ ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ ЗА ОСВІТНІМ СТУПЕНЕМ «БАКАЛАВР»