Підготовка магістрів

 

Спеціальність, термін навчання Вступні випробування (min кількість балів), ваговий коефіцієнт

081 Право (конкурсний бал 100)
денна форма: 1 рік 6 місяців 

заочна форма: 1 рік 8 місяців 

- ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) - сертифікати 2020-2022 рр.;

- ЄФВВ з права (ЗНО) - сертифікати лише 2022 р.;

- ЄФВВ з ТНЗПК (ЗНО) - сертифікати лише 2022 р.

262 Правоохоронна діяльність (конкурсний бал 100)
денна форма: 1 рік 6 місяців 

заочна форма:1 рік 8 місяців 

Вступ на базі диплома спеціаліста або магістра здійснюється на основі внутрішніх екзаменів:

- вступний іспит з іноземної мови - (min бал 100), 0,5;

- комплексний іспит з правоохоронної діяльності (min бал 100), 0,5

Вступ на базі диплома бакалавра здійснюється:

- єдиний вступний іспит (іноземна мова ЗНО)) - (min бал 100), 0,5 - сертифікати 2020-2022 рр.;

- комплексний іспит з правоохоронної діяльності - (min бал 100), 0,5

Вступ на магістра 262 Правоохоронна діяльність можливий на базі будь-якої спеціальності.