Забезпечення рівності у правах і можливостях – вінець демократії, платформа для досягнення найвищих результатів соціального розвитку суспільства! Саме тому підвищення рівня інформованості щодо шляхів подолання існуючих гендерних стереотипів, зміни шаблонних поглядів на розподіл соціальних ролей, мінімізації існуючого гендерного розриву – важливі інструменти досягнення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків!

Наша сила – в єдності та взаємоповазі, підтримці та вмінні доповнювати один одного, рухатися пліч о пліч на шляху до успіху та процвітання, будувати разом світле та мирне майбутнє нашої рідної України!

Згідно основних завдань резолюції Ради ООН 1325 «Жінки, мир, безпека», Плану заходів МВС України з реалізації гендерного політики та алгоритму дій Харківського національного університету внутрішніх справ, щодо інтеграції гендерного підходу в навчальний, науковий та виховний напрями діяльності в Сумській філії Харківського національного університету внутрішніх справ зроблені значні кроки за різними напрями діяльності.

Контактна інформація: 

В Харківському національному університеті внутрішніх справ:

Помічниця  ректора з гендерних питань  

Цукан Оксана Миколаївна

електронна пошта:

oksana.tsukan@univd.edu.ua

номер.тел.: 0577398144

В університеті діють:

Центр гендерної культури

Кабінет гендерної освіти

 

В Сумській філії Харківського національного університету внутрішніх справ:

Відповідальна  особа із гендерних питань

Баранова Цвітана Сергіївна

електронна пошта: 

cvitana.skorina@univd.edu.ua

номер моб.тел.: 0931556837

Гендерний аудит