Кандидати на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб
подають особисто:

  1. документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
  2. сертифікат (сертифікати) ЗНО Українського центру оцінювання якості освіти;
  3. копію документа, що посвідчує особу та громадянство, iдентифікаційний код;
  4. 6 кольорових фотокарток розміром 3x4 см;
  5. 2 кольорові фотокартки розміром 9x12 см;
  6. медична довідка 086/о, виписка щеплень та виписка флюорографії (для денної форми навчання);
  7. довідка з сільської ради (за формою 13) для врахування сільського коефіцієнту.