На кафедрі соціально-економічних дисциплін Сумської філії ХНУВС відбулось чергове засідання наукового курсантсько-студентського гуртка «Актуальні проблеми розвитку національної економіки в умовах глобалізації» у форматі онлайн відеоконференції.

Тема засідання: «Інформаційні технології в правоохоронній діяльності». Із вступним словом до присутніх на заході гуртківців звернулася керівник гуртка, к.е.н. Світлана Петровська, модератором виступила доцент кафедри, к.е.н. Світлана Виганяйло.

До висвітлення теми були долучені доповідачі - члени наукового курсантсько-студентського гуртка:

Трофименко Євгеній - курсант 1 курсу з темою «Кібербезпека», де розглянуто складові, що формують систему кібербезпеки України.

Краснов Олександр - курсант 1 курсу групи з темою «Інформаційні технології в правоохоронній діяльності», де розглянуті останні розробки програмного забезпечення правоохоронців та юристів.

Науковий керівник курсантів-гуртківців – доцент кафедри, кандидат економічних наук Світлана Виганяйло.

У доповідях розглядались останні розробки програмного забезпечення правоохоронців та юристів, важливі питання кібербезпеки, стан захищеності життєво важливих інтересів людини, суспільства і держави.

Для проведення відео конференції була використана сучасна програма Zoom.

Учасники засідання зацікавлено прослухали доповіді, задавали питання, дискутували.