Здобувач вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності «Право» Дмитро Кубишкін під керівництвом викладача кафедри гуманітарних дисциплін Олени Шкурат взяв участь у LVІI Міжнародній інтернет-конференції «Наукові підсумки 2020 року», що проводилась на базі Вінницького інституту економіки.

За результатами конференції магістрант отримав відповідний сертифікат. Наукова публікація «Destructing The Civilized Legal Framework Of Property With The Great Reset» була присвячена аналізу праць видатних політиків та економістів щодо права приватної власності за сучасних політико-економічних реалій.