Викладачі кафедри гуманітарних дисциплін Сумської філії ХНУВС Юлія Самойлова та Зоряна Мохоньок успішно здали іспити PTE General (Pearson Test of English General).

Це мiжнародні іспити з загальної англiйської, призначені для підтверждення рiвня володiння англійською мовою. PTE General складається з двох частин: письмової (аудiювання, письмо i читання) та усної. Екзаменацiйнi роботи учасникiв тестування перевiряють квалiфiкованi екзаменатори у Великій Британії. Усний тест проводять сертифiкованi екзаменатори у мiсцевих центрах тестування, i його результати також надсилають у Велику Британію для перевiрки. Всi рiвнi екзамену Pearson Test of English General відповідають Загальноєвропейськiй системi оцiнювання знаннь iноземних мов (Common European Framework — CEFR) та мають акредитацiю Ofqual, Велика Британiя (Office of Qualifications and Examinations Regulation – державна организацiя, яка контролює та регулює стандарти i якiсть іспитів i тестiв в Англiї та Пiвнiчнiй Iрландiї).

За результатами іспитів Юлія Самойлова підтвердила свої знання англійської мови на рівні С1, Зоряна Мохоньок– рівень В2.
Вітаємо!