Доцент кафедри юридичних дисциплін, кандидат юридичних наук, доцент Наталія Дуравкіна увійшла в ініціативну робочу групу, створену Сумською обласною державною адміністрацією, з підготовки установчих зборів представників товариств молодих вчених, наукових установ для формування складу Ради молодих вчених при Сумській обласній державній адміністрації.

Рада молодих вчених при Сумській обласній державній адміністрації є колегіальним виборним дорадчим органом, утвореним для забезпечення захисту прав та інтересів молодих вчених.