Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ неухильно забезпечує високу якість освітніх послуг. У зв’язку з цим кафедра юридичних дисциплін ініціює перегляд освітньо-професійної програми другого (магістерського) рівня вищої освіти 262 «Правоохоронна діяльність (правоохоронна діяльність)».

Проєкт ОПП