Для студентів І курсу Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ у рамках викладання дисципліни «Вступу до правових досліджень», за участю начальника відділу інформації та використання документів Державного архіву Сумської області Інни Гончарової та доцента кафедри гуманітарних дисциплін Тетяни Білоус, проведено бінарне заняття на тему «Основи наукових досліджень».

Серед інших раритетних архівних документів, студенти мали унікальну можливість ознайомитися з протоколами засідань підкоморних та сирітських судів, які функціонували на території сучасної Сумщини у ХVIII столітті. Подібні заняття дають можливість досконаліше опанувати алгоритм пошуку першоджерел, а також заохочують першокурсників до поглибленого вивчення історії становлення правової системи в Україні.