Кандидати на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб
подають особисто:

  1. документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
  2. сертифікат (сертифікати) Українського центру оцінювання якості освіти (для вступників на основі повної загальної середньо освіти, для вступників на основі ОКР "Молодший спеціаліст" ) за особистим вибором оригінали або копії;
  3. копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
  4. 6 кольорових фотокарток розміром 3x4 см, 1 кольорова фотокартка розміром 9х12 см;
  5. 10 поштових конвертів з марками по Україні;
  6. папка із зав’язками формату А4;
  7. iдентифікаційний код;
  8. медична довідка 086/о, виписка щеплень та виписка флюорографії (для денної форми навчання);
  9. довідка з сільської ради (форма 13) для додавання сільського коефіцієнту.