Положення про організацію освітнього процесу в ХНУВС

Положення про створення та організацію роботи екзаменаційних комісій Харківського національного університету внутрішніх справ

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти Харківського національного університету внутрішніх справ

Положення про рейтингове оцінювання результатів діяльності науково-педагогічних працівників Харківського національного університету внутрішніх справ

Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення курсантів (слухачів) вищих навчальних закладів МВС

Положення про навчально-методичне забезпечення освітнього процесу, порядок підготовки та затвердження його компонент

Положення про організацію та проходження всіх видів практики курсантами та слухачами магістратури ХНУВС

Положення про організацію та проходження всіх видів практики студентами та слухачами магістратури ХНУВС

Положення про академічну доброчесність у Сумській філії ХНУВС

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність у ХНУВС

Положення про опитування учасників освітнього процесу в Сумській філії ХНУВС