Студентське самоврядування є важливим фактором розвитку і модернізації суспільства, виявлення потенційних лідерів, вироблення у них навичок управлінської та організаторської роботи з колективом, формування майбутньої еліти нації.

Студентське самоврядування у Сумській філії Харківського національного університету внутрішніх справ представлене Студентським парламентом, що своєю діяльністю сприяє удосконаленню навчально-виховного процесу, підвищенню якості навчання, вихованню духовності та культури студентів.

Студентський парламент у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про вищу освіту», постановами Верховної Ради України, указами Президента України, дорученнями та наказами Міністерства внутрішніх справ та Міністерства освіти і науки України, Статутом Харківського національного університету внутрішніх справ, Положенням про Сумську філію Харківського національного університету внутрішніх справ, Положенням про органи студентського самоврядування філії.

У своїй роботі Студентський парламент Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ тісно взаємодіє з адміністрацією, відділенням кадрового забезпечення філії, зі студентським активом та молодіжними громадськими об’єднаннями міста Суми.

Студентський парламент філії, як виконавчий орган студентського самоврядування, формується з представників студентського активу, які очолюють сектори за напрямками діяльності: навчально-науковий, організаційно-масовий, спортивно-оздоровчий, інформаційний та громадський. Кожен сектор має свою програму та план роботи.

Студентський парламент Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ

РОКІТА Ярослав
голова студентського парламенту

БУДЯК Валерія
заступник голови студентського парламенту

ПОКУТНЯ Маргарита
секретар, голова інформаційного сектору


ШУТЬКО Владислава
голова наукового сектору


ХАЦЬКО Валерія
голова культурно-масового сектору


ПАНАСЕНКО Вікторія
голова волонтерського загону


ТКАЧЕНКО Іван
голова спортивно-оздоровчого сектору