Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 тези доповіді Successes and challenges of the united «territorial communes» (hromadas) at sumy region in Ukraine

Shaban T., Horobets N. Successes and challenges of the united «territorial communes» (hromadas) at sumy region in Ukraine / Shaban T., Horobets N.// 25 років становлення Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ: славетна історія та горизонти майбутнього: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (21-22 лютого 2020 року, м. Суми) / Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ. – Суми: Видавничий дім «Ельдорадо», 2020. С. 172-173.
2 тези доповіді Рекодифікація (оновлення) цивільного законодавства України

Горобець Н.О. Рекодифікація (оновлення) цивільного законодавства України // Н.О. Горобець// 25 років становлення Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ: славетна історія та горизонти майбутнього: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (21-22 лютого 2020 року, м. Суми) / Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ. – Суми: Видавничий дім «Ельдорадо», 2020. С. 42-43.
3 стаття Поняття децентралізації публічної влади в Україні

Горобець Н. О. Поняття децентралізації публічної влади в Україні [Електронний ресурс] / Горобець Н. О., Троян О. А., Страшок Є. В. // Юридичний науковий електронний журнал. – 2019. – № 5. – С. 149-152. – Режим доступу: http://www.lsej.org.ua/5_2019/36.pdf.
4 стаття А cost-benefit analysis of preconditions and predicted effects from e-voting implementation in Ukraine

Yana Sadykova, Mykola V. Starynskyi, Nataliia O. Horobetc, Yurii M. Zhornokui А cost-benefit analysis of preconditions and predicted effects from e-voting implementation in Ukraine; Trames/ Vol. 22/ Issue 3. Pp. 257–271.
5 тези доповіді Професія «поліцейський» як примус і покликання

Горобець Н.О., Дворніченко Л.Л. Професія «поліцейський» як примус і покликання / Н.О. Горобець, Л.Л. Дворніченко // Підготовка охоронців правопорядку в Харкові (1917 – 2017 рр.) : зб. наук. ст. і тез доп. на наук.-практ. конф. до 100-річчя підготовки охоронців правопорядку в Харкові (м. Харків, 25 листоп. 2017 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2017. – С. 96-98.
6 тези доповіді Медична реформа: проблеми захисту прав пацієнтів в Україні

Горобець Н.О. Медична реформа: проблеми захисту прав пацієнтів в Україні / Н.О. Горобець, О.А. Сінько, Е.А. Гуліев// Юридична осінь 2017 року: зб. тез доповідей та наук. повідомл. учасників всеукр. наук. конф. молодих вчених та студентів (Харків, 15 листоп. 2017 р.) / за заг. ред. А.П. Гетьмана. – Х.: Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого: Мадрид, 2017. – С. 233-235.
7 стаття Функції справедливості в праві

Горобець Н. О., Садикова Я. М. Функції справедливості в праві / Н. О. Горобець, Я. М. Садикова // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції – 2017. - № 2. – С.3-6
8 тези доповіді Проблемні питання змісту права власності за Цивільним кодексом України

Горобець Н.О., Науменко К.С. Проблемні питання змісту права власності за Цивільним кодексом України / Н.О. Горобець, К.С. Науменко // «Jurisprudența – componenta fundamentală a proceselor integraționale și a comportamentului legal contemporan», conferinţă internaţională ştiinţificopractică (2017 ; Chişinău). Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică „Jurisprudența – componenta fundamentală a proceselor integraționale și a comportamentului legal contemporan”, 3–4 noiembrie, 2017 / com. org.: V. Bujor (preşedinte) [et al.]. – Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr. „Tipocart Print”). – С. 138-139.