Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 тези доповіді Професійна спрямованість як принцип професійної підготовки майбутніх працівників органів внутрішніх справ до роботи в екстремальних ситуаціях

Білоус Т. Л. Професійна спрямованість як принцип професійної підготовки майбутніх працівників органів внутрішніх справ до роботи в екстремальних ситуаціях / Т. Л. Білоус / Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України: матер. наук.-практ. конф. (Харків, 30.03. 2018 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х.: ХНУВС, 2018. – С. 58–61.
2 тези доповіді Характеристика факторів соціально-психологічної адаптації студентів вищих навчальних закладів

Білоус Т. Л. Характеристика факторів соціально-психологічної адаптації студентів вищих навчальних закладів / Т. Л. Білоус / Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції: Збірник матеріалів IX Міжнародної науково-практичної конференції (20-21 травня 2017р., м. Суми) / Сумська філія ХНУВС. - Суми: Друкарський дім «ПАПІРУС», 2017. - С. 198-200
3 стаття PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL ANALYSIS OF PROFESSIONAL ACTIVITY FEATURES OF THE EMPLOYEES OF INTERNAL AFFAIRS AGENCIES OF UKRAINE IN EXTREME CONDITIONS

Bilous T. PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL ANALYSIS OF PROFESSIONAL ACTIVITY FEATURES OF THE EMPLOYEES OF INTERNAL AFFAIRS AGENCIES OF UKRAINE IN EXTREME CONDITIONS / T. Bilous / Norwegian Journal of development of the International Science // Iduns gate 4a, 0178, Oslo, Norway, №9, VOL. 3, 2017. – page. 43–45
4 стаття АНАЛІЗ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ ДО РОБОТИ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ

Білоус Т. Л. АНАЛІЗ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ ДО РОБОТИ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ / Т. Л. Білоус / Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матер. наук.-практ. конф. (Харків, 08.04. 2016 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х.: ХНУВС, 2016. – С. 40–44
5 тези доповіді РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНИХ ЗДІБНОСТЕЙ СПОРТСМЕНІВ ПРИ ФОРМУВАННІ СПОРТИВНОГО РЕЗУЛЬТАТУ

Білоус Т. Л. РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНИХ ЗДІБНОСТЕЙ СПОРТСМЕНІВ ПРИ ФОРМУВАННІ СПОРТИВНОГО РЕЗУЛЬТАТУ / Т. Л. Білоус / Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції: Збірник матеріалів IX Міжнародної науково-практичної конференції (21-22 травня 2016 року, м. Суми) / Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ. – Суми: Видавничий дім «Ельдорадо», 2016. - С. 226-228.
6 стаття Щодо сутності понять „тренованість” та „тренування” у працівників органів внутрішніх справ України до роботи в екстремальних умовах

Білоус Т. Л. Щодо сутності понять „тренованість” та „тренування” у працівників органів внутрішніх справ України до роботи в екстремальних умовах / Т. Л. Білоус / Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 08.12.2016р.: у 3ч. – Суми : ФОП Цьома С.П., Ч.2. – С. 21–26.
7 стаття ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ НАДІЙНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ДО РОБОТИ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ

Білоус Т. Л. ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ НАДІЙНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ДО РОБОТИ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ / Т. Л. Білоус / Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал / голов. ред. А. А. Сбруєва. – Суми : Вид-во Сум ДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – № 1 (55). – С. 36–44.
8 стаття Формування особливостей саморегуляції психічних станів працівників органів внутрішніх справ України в екстремальних умовах

Білоус Т. Л. Формування особливостей саморегуляції психічних станів працівників органів внутрішніх справ України в екстремальних умовах / Т. Л. Білоус / International Scientific-Practical Conference Theoretical and applied researches in the field of pedagogy, psychology and social sciences: Conference Proceedings, December 28–29, 2016. Kielce: Holy Cross University. page. 194–198.
9 монографія колективна ПЕДАГОГІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ПРАЦІВНИКІВ ОВС УКРАЇНИ ДО РОБОТИ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ

ПЕДАГОГІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ПРАЦІВНИКІВ ОВС УКРАЇНИ ДО РОБОТИ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ. Монографія / Білоус Т. Л., Клімова С. М., Лазаренко О. О., Лукаш С. С., Трубавіна І. М., Тюріна В. О. // за ред. Трубавіної І. М. – Суми: ФОП Наталуха А.С., 2015. – 174 с.