Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 тези доповіді Проблеми страхового шахрайства в Україні

Петровська С.А. Проблеми страхового шахрайства в Україні. 25 років становлення Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ: славетна історія та горизонти майбутнього : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (21-22 лютого 2020 року, м. Суми) / Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ. Суми: Видавничий дім «Ельдорадо», 2020. С. 364-366.
2 тези доповіді ТУРИЗМ В УКРАЇНІ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Петровська С.А., Проценко М.М. Туризм в Україні: реалії та перспективи. Тези доп. V міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Сучасний рух науки» (7-8 лютого 2019 року, м. Дніпро). Дніпро, 2019. С. 577-580.
3 тези доповіді Страхові шахрайства та боротьба з ними

Петровська С.А. Страхові шахрайства та боротьба з ними. Харківський національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду та погляд у майбутнє (1994-2019 рр.) : збірник тез доповідей на міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя створення ун-ту, Харків, 22 листоп. 2019 р. / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків, 2019. С. 360-362.
4 стаття Modeling of Characteristics of Distance Relay Protection of High-Voltage Power Lines

Petrovskyi M., Lebedka S., Petrovska S., Ivanov S. Modeling of characteristics of distance relay protection of high-voltage power lines. 2019 IEEE 2nd Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering (UKRCON), July 2–6, 2019: conference proceedings. Lviv, Ukraine, 2019. P. 365-368.
5 стаття Проблеми забезпечення грошово-кредитної безпеки України

Петровська С.А., Петровський М.В. Проблеми забезпечення грошово-кредитної безпеки України. Бізнес Інформ. 2019. № 1. С. 311-316.
6 тези доповіді Організаційно-економічні інструменти залучення інвестицій до регіону

Петровська С.А. Організаційно-економічні інструменти залучення інвестицій до регіону / С.А. Петровська, А.С. Левченко // Матеріали X Ювілейної Міжнародної науково-практичної конференції «Європейський вектор модернізації економіки: креативність, прозорість та сталий розвиток» (м. Харків, 18-19 квітня 2018 року). Тези доповідей. Частина 1 – Харків: ХНУБА, 2018. – С. 186-188.
7 тези доповіді ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ЯК ОДИН ІЗ ЧИННИКІВ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Петровська С.А. Інвестиційна привабливість як один із чинників економічної безпеки України / С.А. Петровська // Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави: тези доп. VI Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 1 грудня 2017 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2017. – С. 426–428.
8 тези доповіді ІННОВАЦІЙНІ ФОРМИ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНІХ МАТЕРІАЛІВ ПРИ ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІН У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Петровська С. А. Інноваційні форми візуалізації освітніх матеріалів при викладанні дисциплін у вищих навчальних закладах / С. А. Петровська // Підготовка охоронців правопорядку в Харкові (1917–2017 рр.): зб. наук. ст. і тез доп. на наук.-практ. конф. до 100-річчя підготовки охоронців правопорядку в Харкові (м. Харків, 25 листоп. 2017 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2017. – С. 231–232.
9 стаття Formation of the organizational and economic mechanism for attracting investment to the region

Petrovska S. A. Formation of the organizational and economic mechanism for attracting investment to the region / V. V. Sabadash, S. A. Petrovska, M. V. Petrovskyi // Mechanism of Economic Regulation. – 2017. – № 2. – P. 50–61.