22 вересня 2023 року старшим викладачем кафедри юридичних дисциплін Сумської філії ХНУВС Андрієм Сядристим разом із завідуючою сектором муніципального права та місцевого самоврядування Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування, доцентом кафедри конституційного і муніципального права юридичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, кандидатом юридичних дисциплін Лілією Гришко було проведено бінарне заняття для студентів 2 курсу денної форми навчання за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність» з дисципліни «Забезпечення прав людини у правоохоронній діяльності» на тему «Міжнародно-правові стандарти забезпечення прав людини у правоохоронній діяльності».

В ході заняття були висвітлені питання щодо міжнародно-правових стандартів забезпечення прав людини на підставі міжнародних актів та міжнародно-правових стандартів поведінки правоохоронця в різноманітних ситуаціях.