Харківський національний університет внутрішніх справ відповідно до Закону України "Про вищу освіту" оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників

ПО СУМСЬКІЙ ФІЛІЇ

Заступник директора, що утримується за рахунок коштів спеціального фонду - 1

по кафедрі юридичних дисциплін

Професор - 2
Професор, що утримується за рахунок коштів спеціального фонду - 1,25
Доцент - 5
Доцент, що утримується за рахунок коштів спеціального фонду - 4
Старший викладач, що утримується за рахунок коштів спеціального фонду - 4
Викладач, що утримується за рахунок коштів спеціального фонду - 3

по кафедрі гуманітарних дисциплін
(усі посади утримуються за рахунок коштів спеціального фонду)

Професор - 1
Доцент - 3,75
Старший викладач - 1

по кафедрі соціально-економічних дисциплін
(усі посади утримуються за рахунок коштів спеціального фонду)

Професор - 0,75
Доцент - 2,75

У конкурсі мають право брати участь особи, які мають повну вищу освіту і за своїми професійно-кваліфікаційними якостями відповідають вимогам, установленим до науково-педагогічних працівників Законом України "Про вищу освіту", умовам оголошеного конкурсу та Порядку проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників Харківського національного університету внутрішніх справ (далі – Порядок).
Особи, які бажають взяти участь у конкурсі подають особисто до відділення кадрового забезпечення Сумської філії ХНУВС (або надсилають поштою) заяву про допуск до участі в конкурсі, написану власноруч та документи, зазначені у Порядку.
Документи приймаються до 28 серпня 2023 року включно.
Контактні телефони (0542) 33-03-18.
Адреса: м. Суми, вул. Миру, 24, відділення кадрового забезпечення, кабінет № 212.

Конкурсна комісія