Харківський національний університет внутрішніх справ відповідно до Закону України "Про вищу освіту" оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників

ПО СУМСЬКІЙ ФІЛІЇ

по кафедрі юридичних дисциплін
Професор 1
Професор, що утримується за рахунок коштів спеціального фонду 2
Доцент 2
Доцент, що утримується за рахунок коштів спеціального фонду 3,5
Старший викладач, що утримується за рахунок коштів спеціального фонду 3,25
Викладач, що утримується за рахунок коштів спеціального фонду 2,25

по кафедрі гуманітарних дисциплін
(всі посади утримуються за рахунок коштів спеціального фонду)
Професор 0,75
Доцент 2,75
Старший викладач 0,75
Викладач 0,5

по кафедрі соціально-економічних дисциплін
(всі посади утримуються за рахунок коштів спеціального фонду)
Професор
Доцент 0,5
2,5
Старший викладач 0,25

У конкурсі мають право брати участь особи, які мають повну вищу освіту і за своїми професійно-кваліфікаційними якостями відповідають вимогам, установленим до науково-педагогічних працівників Законом України "Про вищу освіту", умовам оголошеного конкурсу та Порядку проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників Харківського національного університету внутрішніх справ (далі – Порядок).
Особи, які бажають взяти участь у конкурсі подають особисто до відділення кадрового забезпечення Сумської філії ХНУВС (або надсилають поштою) заяву про допуск до участі в конкурсі, написану власноруч та документи, зазначені у Порядку.
Документи приймаються до 28 серпня 2022 року включно.
Контактні телефони (0542) 33-03-18.
Адреса: м. Суми, вул. Миру, 24, відділення кадрового забезпечення, кабінет № 212.

Конкурсна комісія