Директор Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ Сергій Лукаш провів зустріч зі слухачами 4-го курсу, які навчаються за програмою «2 роки курсант – 1 рік слухач». Програма передбачає два роки здобуття освітнього ступеня «бакалавр» на денній формі навчання за спеціальністю «Правоохоронна діяльність», а третій рік – переведення на заочну форму навчання та проходження служби на посадах молодшого складу поліції.

Сергій Лукаш акцентував увагу присутніх на здобутті знань, адже зимова навчально-екзаменаційна сесія – остання перед атестацією здобувачів вищої освіти, а саме – складанням єдиного державного кваліфікаційного іспиту.

Довідково: ЄДКІ означає стандартизовану форму здійснення контролю досягнення здобувачем освіти результатів навчання, визначених стандартом фахової передвищої або вищої освіти, та оцінювання таких результатів навчання. Метою кваліфікаційного іспиту є вимірювання та оцінювання результатів навчання, досягнутих здобувачем освіти за підсумками опанування освітньої програми.