Науковий гурток «Трудового, аграрного, адміністративного, господарського та фінансового права»

Дата створення гуртка: листопад 2011 року.

Мета та завдання гуртка: активізація наукової діяльності здобувачів вищої освіти в галузі трудового, аграрного, земельного, адміністративного, господарського, інформаційного, податкового та фінансового права, сприяння формуванню всебічно розвинутої особистості майбутнього фахівця, виховання юридичного мислення у студентів та курсантів, підготовка до участі у наукових конференціях, олімпіадах, семінарах, соціальних заходах, пов’язаних з наданням консультаційних послуг з правових питань.

Науковий керівник гуртка: Дуравкіна Наталія Ігорівна, доцент кафедри юридичних дисциплін, кандидат юридичних наук, доцент.

Староста гуртка: Будяк Валерія Володимирівна, студентка 4 курсу, групи СФдср-17-2.

Основні напрями роботи гуртка: шляхи розвитку трудового, аграрного, земельного, адміністративного, господарського та фінансового права у демократичному суспільстві.

Секції гуртка:

  1. Секція «Актуальні проблеми господарського права», керівник: Панасюк О.В. – завідувач кафедри юридичних дисциплін Сумської філії ХНУВС, кандидат юридичних наук, доцент.

Основні форми висвітлення результатів наукового пошуку гуртківців:

  • підготовка наукових доповідей, повідомлень і рефератів з актуальних питань правового регулювання суспільних відносин, виступи з ними на засіданнях гуртка, наукових семінарах, конференціях, круглих столах, у заходах, які щорічно організовуються кафедрою юридичних дисциплін, Сумською філією, Харківським національним університетом внутрішніх справ в рамках проведення тижнів права, науки, соціальних проектів тощо;
  • підготовка статей до публікацій;
  • участь у конкурсах на кращі наукові роботи, виконані на кафедрі юридичних дисциплін;
  • виконання завдань дослідницького характеру;
  • участь у виконанні планових НДР кафедри юридичних дисциплін.

Порядок вступу до гуртка: Підставою для зарахування здобувача вищої освіти в гурток є заява на ім’я завідувача кафедри юридичних дисциплін. Заява розглядається на засіданні наукового гуртка та затверджується на засіданні кафедри юридичних дисциплін.

План роботи наукового гуртка

Список членів наукового гуртка