Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 тези доповіді Teaching professional English to the law faculty students.

Shkurat O.V. Teaching professional English to the law faculty students: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «25 років становлення Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ: славетна історія та горизонти майбутнього», 21-22 лютого 2020 р., Суми, 2020. С. 254-255.
2 тези доповіді English Sense Perception Verbs: Shift of Meanings

Hartsunova L.I., Shkurat O.V. English Sense Perception Verbs: Shift of Meanings : матеріали V Міжнародної наукової та практичної конференції «Scientific achievements of modern society» 8-10 січня 2020 р. Ліверпуль, 2020. С. 226-232.
3 стаття Особливості використання рольової гри на заняттях з англійської мови для розвитку комунікативних навичок майбутніх юристів

Шкурат О.В., Гарцунова Л.І. Особливості використання рольової гри на заняттях з англійської мови для розвитку комунікативних навичок майбутніх юристів. Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології: збірник наукових праць /[за заг. ред. проф.. В.А. Гущенка]. Слов’янськ: Вид-во Б.І. Маторіна, 2020. Вип. 10. Частина ІІ. – С. 30-39.
4 тези доповіді Дистанційна освіта в Україні: переваги та недоліки

Шкурат О.В. Дистанційна освіта в Україні: переваги та недоліки: матеріали ХХХVI Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції “Інновації науки ХХI століття”, 18 листопада 2019 р. м. Вінниця, 2019. С. 27-31.