Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 тези доповіді English for Specific Purposes (ESP) as an Effective Teaching Technique for Law Students

Мохоньок З. А. English for Specific Purposes (ESP) as an Effective Teaching Technique for Law Students. 25 років становлення Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ: славетна історія та горизонти майбутнього: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (21-22 лютого 2020 року, м. Суми) / Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ. Суми, 2020. С.247-248.
2 стаття Здоровий спосіб життя учнів як педагогічна проблема.

Мохоньок З. А. Здоровий спосіб життя учнів як педагогічна проблема / З. А. Мохоньок // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології – Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2019. – № 4 (88). – С. 299–307.
3 тези доповіді Державна стратегія Канади щодо охорони здоров'я учнів загальноосвітніх шкіл

Мохоньок З. А. Державна стратегія Канади щодо охорони здоров'я учнів загальноосвітніх шкіл / З. А. Мохоньок // матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін» (26-27 березня 2015 року, м. Суми). Том 1. – Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. – С. 265-268.
4 тези доповіді Школи формування здорового способу життя і сучасні стратегії покращення здоров'я населення: досвід Канади.

Мохоньок З. А. Школи формування здорового способу життя і сучасні стратегії покращення здоров'я населення: досвід Канади / З. А. Мохоньок // матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару «Педагогічна компаративістика-20014: якісний вимір освіти зарубіжжя та український контекст» (5 червня 2014 року, м. Київ) / Інститут педагогіки НАПН України / За заг. ред. О. І. Локшиної. – К.: Педагогічна думка, 2014. – С. 84-85.
5 тези доповіді Формування здорового способу життя учнів середніх навчальних закладів Канади на прикладі корінного населення

Мохоньок З. А. Формування здорового способу життя учнів середніх навчальних закладів Канади на прикладі корінного населення / З. А. Мохоньок // матеріали V Міжнародного науково-практичного семінару студентів, аспірантів та молодих вчених «Етнічна свідомість та крос-культурна взаємодія сучасної молоді» (27 березня 2014 року, м. Суми) [за ред.: Кузікової С. Б., Єрмакової Н. О., Пасько К. М. та ін.]. – Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2014. – С. 168-170.
6 тези доповіді Формування здорового способу життя учнів як пріоритетне завдання модернізації професійної підготовки сучасного вчителя

Мохоньок З. А. Формування здорового способу життя учнів як пріоритетне завдання модернізації професійної підготовки сучасного вчителя / З. А. Мохоньок // матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін» (4-5 березня 2014 року, м. Суми). Том 1. – Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2014. – С. 173-175.
7 стаття Ідеї ефективності школи в контексті розвитку теорії освітніх змін

Мохоньок З. А. Ідеї ефективності школи в контексті розвитку теорії освітніх змін / З. А. Мохоньок // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології – Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2013. – № 7 (33). – С. 22–29.