Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 тези доповіді Культура українського фахового спілкування: соціопсихолінгвістичний аспект

Василенко В. А. Культура українського фахового спілкування: соціопсихолінгвістичний аспект / В.А.Василенко // Підготовка охоронців правопорядку в Харкові (1917– 2017 рр.) : зб. наук. ст. і тез доп. на наук.-практ. конф. До 100-річчя підготовки охоронців правопорядку в Харкові (м.Харків, 25 листоп. 2017 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр.справ.– Харків, 2017.– C. 71-72.
2 стаття Языковые трансформации в системе современной молодежной субкультуры

Василенко В. А. Языковые трансформации в системе современной молодежной субкультуры / В. А. Василенко, А. В. Деменко // Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. наук.-практ. конф. (Харків, 7 квіт. 2017 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2017. – 280 с. – С. 125-129.
3 стаття Языковые аспекты коммуникации в современном информационном пространстве

Василенко В. А. Языковые аспекты коммуникации в современном информационном пространстве / В. А. Василенко // Материалы Х Международной научной конференции «Инновации в технологиях и образовании» (17-18 марта 2017 г., Белово, Россия). – Изд-во: Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева, 2017. – С.292-298.
4 стаття ОСОБЛИВОСТІ МОВНОЇ СВІДОМОСТІ ЮРИСТІВ

Василенко В.А. Особливості мовної свідомості юристів / В.А.Василенко, А.В. Деменко // Соціально-гуманітарний вісник: зб. наук. пр. / Гол. ред. С.П.Кучин. – Вип.17. – Х. : Наукове товариство «Наука та знання», 2017. – С. 43-47. - ISSN – 2305-9868
5 монографія колективна Изменение понятий речевой нормы и языковой культуры молодежи в современном обществе

Василенко В. А. Изменение понятий речевой нормы и языковой культуры молодежи в современном обществе / В. А. Василенко, В. С. Гримайло, А. В. Деменко // Сoncepts changes of speech standards and language culture of the youth in contemporary society Transformations in Contemporary Society: Social Aspects. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2017; ISBN 978-8362683-95-6; pp.380, illus., tabs., bibls, P. 205-211.
6 стаття Вплив мовотворчості І.Франка на становлення стилістичних норм української мови

Василенко В. А. Вплив мовотворчості І. Франка на становлення стилістичних норм української мови / В..А. Василенко, В. С. Гримайло // Materials of the XII International scientific and practical сonference «Conduct of modern science- 2016» . Volume 13. Philological sciences. Music and life. Sheffield. (30.11-07.12.2016): Science and Education Ltd (Англия). - 78 р. - С. 60-64.