Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 стаття A COST-BENEFIT ANALYSIS OF PRECONDITIONS AND PREDICTED EFFECTS FROM E-VOTING IMPLEMENTATION IN UKRAINE

Yana M. Sadykova, Mykola V. Starynskyi, Nataliia O. Horobetc, and Yurii M. Zhornokui. A COST-BENEFIT ANALYSIS OF PRECONDITIONS AND PREDICTED EFFECTS FROM E-VOTING IMPLEMENTATION IN UKRAINE // TRAMES, 2018, 22(72/67), 3 (Scopus)
2 тези доповіді Множинність у представництві

Садикова Я. М. Множинність у представництві / Я. М. Садикова // Проблеми цивільного права та процесу : тези доп. учасників наук. - практ. конф., присвяч. світлій памяті А. О. Пушкіна, 19-20 трав. 2017 р. / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр.справ; Харків. обласний осередок Всеукр. громад. орг. "Асоціація цивілістів України". - Харків : ХНУВС, 2017. - С. 213-215
3 тези доповіді КАТЕГОРІЯ СПРАВЕДЛИВОСТІ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСУАЛЬНОМУ ПРАВІ

Садикова Я. М. Категорія справедливості в цивільному процесуальному праві / Я. М. Садикова // Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції : Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції (20-21 травня 2017 року, м. Суми) / Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ. - Суми : Видавничий дім "Ельдорадо", 2017. - С. 56-58
4 стаття Функції справедливості в праві

Горобець Н. О., Садикова Я. М. Функції справедливості в праві / Н. О. Горобець, Я. М. Садикова // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції – 2017. - № 2. – С.3-6
5 тези доповіді Balance of private and public interests in the civil process

Sadykova Ya. M. Balance of private and public interests in the civil process // International research and practice conference «Urgent problems of law on the modern stage of statehood development» : Conference proceedings, October 20-21, 2017. Lublin: Izdevnieciba «Baltija Publishing». – Pp. 86-88
6 тези доповіді Принцип пропорційності в цивільному процесі

Садикова Я. М. Принцип пропорційності в цивільному процесі // Адаптація правової системи України до права Європейського Союзу : теоретичні та практичні аспекти : матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Полтава, 23 листопада 2017 року) : у 2 ч. – Полтава : Россава, 2017. – Ч. 2. – С. 226-228.
7 тези доповіді Формування професійних інтересів у процесі підготовки кадрів Національної поліції

Садикова Я. М. Формування професійних інтересів в процесі підготовки кадрів для національної поліції // Підготовка охоронців правопорядку в Харкові (1917–2017 рр.) : збірник наукових статей і тез доповідей на науково-практичній конференції до 100-річчя підготовки охоронців правопорядку в Харкові (м. Харків, 25 листопада 2017 р.). – С. 244–245.
8 стаття Застосування адитивних технологій в освітній діяльності

Сюркало Б. І. Садикова Я. М. Застосування адитивних технологій в освітній діяльності / Б. І. Сюркало, Я. М. Садикова // Економіка. Фінанси. Право. – 2017. - № 12. – С. 55-59.