Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 монографія колективна Перспективи розвитку м'ясо-молочної галузі

Пуріга І. П. Перспективи розвитку м'ясо-молочної галузі /І. П. Пуріга// Актуальні питання обліку, аудиту та оподаткування сільськогосподарських підприємств [колективна монографія] / заг. ред. О.П. Славкової. – Суми: Вінніченко М.Д., 2017. – С. 258-263.
2 монографія колективна Особливості попиту на сільськогосподарську продукцію

Пурига І. П. Особливості попиту на сільськогосподарську продукцію /І. П. Пуріга// Стратегічні детермінанти формування стійкого розвитку АПК України [колективна монографія] / Під ред. Д.е.н., проф. Ю.О. Нестерчук. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві» (видавець Сочинський), 2015. – С. 48-53.